• Vacatures & stageplaatsen

  VACATURES

  sv Diemen is een grote vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en vooral niet voetballers. Dit zijn er nu meer dan 150. Voor een vereniging met de omvang van sv Diemen met 1000 leden is het essentieel dat kan worden beschikt over een voldoende potentieel aan vrijwillige (vaste) medewerkers.

  De ene vrijwilliger besteed meer tijd aan sv Diemen dan de andere. Dat geeft niet, iedere bijdrage hoe klein ook wordt op prijs gesteld. "Vele handen maken licht werk".

  Willen we de continuïteit van de vereniging waarborgen dan moeten er meer mensen actief worden als vrijwilliger. Dit kan worden gedaan door leden, ouders/ verzorgers van jeugdleden, maar ook door buitenstaanders die actief willen worden voor sv Diemen.


  Uitgangspunten voor het vrijwilligersbeleid.

  - sv Diemen doet een beroep op ieder lid en ouder/verzorger om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging.

  - sv Diemen vervult ook een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daar in bij en hebben daar zelf baat bij.

  - Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij sv Diemen. Een vrijwilliger die binnen sv Diemen een taak verricht draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. Van vrijblijvendheid mag geen sprake zijn.

  - sv Diemen stimuleert vrijwilligers cursussen te volgen. Bijvoorbeeld voor horeca, trainer- en scheidsrechter opleidingen. De vereniging kan hierbij voor een actieve bijdrage zorgen.

  - sv Diemen zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te waarderen.

  - Het moet leuk zijn om bij sv Diemen een functie uit te voeren

  - Mensen kunnen makkelijker gevraagd worden voor een functie als de functie en het takenpakket beschreven is.

  Daarom is inmiddels van bijna elke functie een taakomschrijving beschikbaar.

  - Vrijwel alle functies zijn zowel voor mannen en nadrukkelijk voor vrouwen beschikbaar.


  Downloads vacatures;

  PDF: Bestuurslid jeugdafdeling
  PDF: Administratie van de contributies  STAGEPLAAATSEN

  Ben je op zoek naar een stageplaats? Maatschappelijke stage of beroepsstage? Denk dan ook eens aan sv Diemen!
   
  sv Diemen heeft een samenwerkingsovereenkomst voor de jeugdopleiding gesloten met AFC Ajax.
  Wij willen onze jeugdopleiding op een hoger plan brengen en zo goed als mogelijk opzetten en hebben daarom behoefte aan een continu instroom van jeugdtrainers in opleiding voor onze pupillen en junioren. Dit met name op de woensdagmiddag en de overige werkdagen van 16.00 uur tot 20.00 uur.
   
  Wij mogen stagiaires inzetten voor verschillende taken en werkzaamheden binnen sv Diemen. De leerlingen doen hierdoor passende praktijkervaring op, krijgen de juiste begeleiding en zijn verzekerd van een goede stageplaats. Wij dragen dus direct bij aan de vorming van gekwalificeerde arbeidskrachten. Omdat aan de stagiairs bepaalde eisen worden gesteld mag de jeugd van sv Diemen er vanuit gaan dat de kwaliteit van de jeugdopleiding een goed niveau kent en gewaarborgd is. Uit onderzoek is gebleken dat sv Diemen behoort bij de top 100 jeugdopleidingen van geheel Nederland ( Bron Het Amsterdamse Voetbal)
   
  Opleidingen
  Wij denken met name aan stagiaires uit de opleidingen Sport en Bewegen. Daarnaast zijn we op zoek naar stagiaires uit de opleidingen Fysiotherapie voor de begeleiding als verzorger(ster) van onze selectieteams.
   
  Maatschappelijke stages
  Het vervolgonderwijs stuurt sinds een aantal jaren de leerlingen op maatschappelijke stages. sv Diemen biedt jeugdleden van de vereniging de mogelijkheid om bijvoorbeeld samen met een vriend of vriendin ( met een voetbal achtergrond) de maatschappelijke stage bij sv Diemen uit te voeren. Van maandag tot vrijdag kunnen wij een aantrekkelijke maatschappelijke stage bieden. (op dit moment kunnen wij dit niet aanbieden wegens te kort aan begeleiding).
   
  Erkend leerbedrijf
  De vereniging is bij SBB Calibris; het kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport, gecertificeerd als erkend leerbedrijf, sinds 2008.
  sv Diemen is erkend om stagiaires met de volgende opleidingen te mogen begeleiden;

  Sport- en bewegingsco├Ârdinator/ trainer/coach (4);
  Sport- en bewegingsleider (3);
  Sport- en bewegingsbegeleider ( 2)

  sv Diemen beschikt over gecertificeerde praktijkbegeleiders. Daarnaast functioneren onze gediplomeerde trainers ook als sporttechnisch begeleider.
   
  Belangstelling?
  Patrick van Berkel
  06-41515950
  patrick.vanberkel@hotmail.com