• Sjef van der Heidentoernooi en Eastertoernooi

    Zaterdag, zondag en Paasmaandag werd op ons complex een groot gecombineerd toernooi gehouden. Dit met meer dan 840 spelers en hun begeleidende teamleiders en ouders. Ik zag teams van jongens en meisjes. Het was dus overvol op het sportpark. De weersomstandigheden werkten niet mee. Het was kouder dan kerst 2016. Kille wind, soms een hagelbui en niet warmer dan 10 graden. Het parkeren is door de inzet van verkeersgeleiders weer goed verlopen.

    Na een jaartje geen toernooi zijn we met een kwalitatief goede bezetting van de andere verenigingen op goede wijze teruggekomen in de toernooienmarkt. Opmerkelijk veel  jonge mensen hebben zich deze 3 dagen ingezet voor het welslagen van de beide toernooien. Dit maakt onze blik op een goede organisatorische toekomst weer wat beter. Daarnaast de onvolprezen inzet van de oudere vrijwilligers. In de 3 dagen dat ik gedeeltelijk aanwezig was heb ik aan veel personen gevraagd hoe zij de toernooien vonden verlopen en ik kreeg alleen maar positieve antwoorden.

    Hierbij daag ik de vereniging uit om in 2018 wederom een zodanig toernooi te organiseren. Tevens bedank ik hierbij namens het bestuur alle vrijwilligers(sters) voor hun inzet. Daarnaast alle spelers en ouders voor hun sportieve gedrag.

    We hebben nog toernooien thuis op de lijst staan van de onder 13 en onder 15. Als laatste het Veteranentoernooi. Maak hier ook weer een succes van.

    Peter van Rooij, wnd. voorzitter