• Overlijden oud-penningmeester/ Lid van Verdienste, Roel Stallinga

  Op 14 november ontvingen wij het trieste bericht dat onze oud-penningmeester Roel Stallinga is overleden. Het was ons bekend dat Roel al een flink aantal jaren een gevreesde ziekte in de longen had.

  Als je er naar vroeg wuifde hij de vraag weg en zei altijd dat het goed met hem ging. Altijd een optimist.

  Roel heeft een aantal functies bij sv Diemen ingevuld.

  Net als vele andere vaders start zijn carrière bij de vereniging als leider van het team van zijn zoon.

  Of Roel zelf een voetbalverleden had bij een andere club is ons onbekend.

  Roel werd lid op 11 april 2002 en penningmeester op 17 december 2002.

  Hij gaf in de Algemene Ledenvergadering van 2-11-2011 aan dat hij juli 2012 zou gaan stoppen als penningmeester. Hij werd in die vergadering 2011 benoemd tot Lid van Verdienste van sv Diemen.

  Hij bezocht veel thuiswedstrijden van AJAX maar liet toch ook nog regelmatig zijn neus zien bij thuiswedstrijden van de zondag 1. Van Roel is verder bekend dat hij bestuurslid was van een duikvereniging bij de Sloterplas. Zijn 65e verjaardag werd in het gebouw van de duikvereniging groots gevierd in aanwezigheid van bestuursleden van sv Diemen.

  Hoewel duidelijk minder aanwezig bij de vereniging voerde hij toch nog een aantal taken uit; Bestuurskamerdienst, Lid van kascontrolecommissie, bestuurslid van de Stichting Sportpark De Diemen.

  Geleidelijk nam het aantal functies af.

  Wij herinneren ons Roel als, een optimist, de rust zelve bij moeilijke gesprekken, een rustige penningmeester en een liefhebber van het voetbal.

  Hij nam altijd zijn eigen "cola" mee naar de vereniging omdat zijn favoriete merk niet werd verkocht.

  Hierbij bedanken wij hem voor zijn inzet voor de vereniging en condoleren we de familie.