• Robeu Sport bij sv Diemen

    Volgens het schema zou Robeu Sport op woensdag 1 november 2017 (1e woensdag van de maand) 's middags met kleding bij sv Diemen in de kantine aanwezig zijn. Helaas dan dit niet doorgaan i.v.m. een korte vakantie. Daarom zal de eersvolgende keer dat Robeu Sport weer in de kantine aanwezig is worden: woensdag 15 november 2017 (3e woensdag van de maand).

    De daarop volgende keren zal het schema weer in ere worden hersteld te weten: 1e en 3e woensdag van de maand.

    Wij vertrouwen U hiermee van dienst te zijn geweest.

    Namens sv Diemen,

    de kledingcommissie