• Peter van Rooij, waarnemend voorzitter.

    Op 2 april heeft voorzitter René Letteboer zijn functies binnen de vereniging opgezegd. In de bestuursvergadering van 20 april is besloten dat vicevoorzitter Peter van Rooij tijdelijk gaat optreden als waarnemend voorzitter.

    Hij heeft gelet op zijn leeftijd, 73 jaar, geen definitieve belangstelling voor de functie van voorzitter. Het bestuur is zich reeds aan het  beraden over de invulling van de functie voorzitter.

    Spontane belangstellenden kunnen zich melden bij de bestuursleden. Verder zal het bestuur in de komende periode stappen ondernemen.