• Lid worden

 • PDF: Aanmeldingsformulier

  Algemeen
  sv Diemen neemt uitsluitend spelers aan, van wie de club overtuigd is dat zij zich binnen en buiten het veld op een nette manier gedragen. De ouders/verzorgers moeten een taak doen binnen de vereniging anders kan hun kind niet bij sv Diemen voetballen.

  Indien ouders/verzorgers hiertoe niet bereid zijn wordt de aanmelding van hun kind niet geaccepteerd. Bij aanmelding van spelers onder de 19 jaar moeten de ouders/verzorgers bij de aanmelding van hun kind aanwezig zijn.

  Beperkte toelating sv Diemen
  Door de enorme populariteit van sv Diemen, groeit ook het aantal aanmeldingen om te voetballen bij sv Diemen. Toch kent deze groei zijn grenzen. Zowel in het aantal velden waarop kan worden gespeeld en getraind, als in de begeleiding. sv Diemen voert daarom voor de jeugd noodgedwongen een beperkte toelating in, waarbij zij tevens de kwaliteit voor haar huidige leden kan garanderen. Bij het plaatsen van nieuwe leden hebben leden die al een familielid hebben voetballen bij sv Diemen en de aanmelders vanuit de gemeente Diemen prioriteit.

  Verder wordt getracht ook de kwalitatieve selectiespelers een plaats te bieden. Door een natuurlijk verloop zijn er altijd nieuwe plekken beschikbaar.

  Lid worden
  Nieuwe leden, zowel jongens als meisjes vanaf 5 jaar, kunnen zich aanmelden als lid van sv Diemen. De jeugdleden van 5 jaar dienen daarvoor een aantal keren als proef mee te trainen om te kijken of zij het voetballen leuk vinden. Nieuwe spelers (alle leeftijden) dienen bij het inleveren van hun inschrijfformulier hun bankpas ter controle te tonen, zodat we het IBAN-nummer kunnen controleren.

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Kandidaten kunnen tussentijds lid worden. Dan bestaat echter de mogelijkheid dat er voor spelende leden geen passend team is gedurende de rest van het seizoen.

  Het aanmelden vindt op de volgende wijze plaats.

  Stap 1
  - Print het aanmeldformulier uit en vul deze vervolgens in. Door op de link boven aan deze pagina te klikken kan je het aanmeldingsformulier openen.

  - Je kan het aanmeldingsformulier ook ophalen in het verenigingsgebouw. Op woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur en donderdagavond van 20.00-21.00 uur is er gewoonlijk iemand aanwezig die je een aanmeldingsformulier kan uitreiken en een toelichting verzorgen (gesloten van 15 juni tot 15 augustus).

  Stap 2
  Men dient het aanmeldingsformulier volledig en duidelijk in te vullen. 

  Jeugdleden (onder 18 jaar) dienen zich bij de inschrijving te laten vergezellen door een van de ouders e/o wettelijke vertegenwoordigers.

  Aanmelders vanaf 16 jaar dienen een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij te sluiten. Men is verplicht de machtiging tot automatische afschrijving van de contributies en opgelegde boetes door de KNVB, zoals vermeld op het aanmeldingsformulier, in te vullen en te tekenen, anders kan de aanmelding niet worden geaccepteerd.

  Stap 3
  Het aanmeldingsformulier wordt op een woensdagmiddag of donderdagavond persoonlijk in ontvangst genomen door een functionaris van sv Diemen, die de identificatie en het formulier controleert (gesloten van 15 juni tot 15 augustus).

  Tevens wordt dan contant het "inschrijfgeld" geïnd. Opsturen per post of mail is niet toegestaan. Wij willen persoonlijk met spelers en ouders/ verzorgers kennismaken dit ter controle en om mogelijke inzet als vrijwilliger te bespreken.

  Stap 4
  De aanmelding is pas geaccepteerd wanneer je bent ingeschreven als lid van de KNVB en een relatienummer is toegekend.

  Inschrijfgeld
  - Het bestuur heeft op 10 mei 2011 besloten een "inschrijfgeld" te gaan heffen voor het lidmaatschap van sv Diemen.
  - Het inschrijfgeld voor een nieuw lid bedraagt € 25,-. Elk volgend gezinslid dat zich aanmeldt betaald een inschrijfgeld van € 10,-.
  - Het inschrijfgeld moet contant bij aanmelding worden betaald. Je ontvangt hiervoor een kwitantie.

  Opzeggen
  De regels met betrekking tot het opzeggen van het lidmaatschap zijn conform onze Statuten artikel 7 lid 5a. Dit betekent dat de opzegging uiterlijk op 1 juni bij de ledenadministratie dient te zijn. Dit geldt ook als je wenst over te schrijven.

  Opzeggen is mogelijk door een mail te sturen naar de ledenadministratie. Je ontvangt dan een ontvangstmail retour. Per brief naar sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD Diemen.

  Bij opzegging dient aan alle financiële verplichtingen te zijn voldaan en de uitgereikte kleding en overige artikelen in goede staat zijn ingeleverd.

  Te laat opzeggen betekent dat men pas kan opzeggen nadat de contributie voor het nieuwe, volgende, seizoen is voldaan.