• Jakob Manshanden. In memoriam.

  Op zaterdag 17 februari j.l. is Jaap Manshanden op 92 jarige leeftijd overleden. Hij is een van onze oud-voorzitters en erelid.

  Jaap was voorzitter 17 jaar van sv Diemen in de periode 1982 tot eind 1999. 

  Op de jaarvergadering van 8 november 1999 werd Jaap benoemd tot erelid.

  Jaap was een goede voorzitter, was van alles op de hoogte en alles, toen nog, op papier. Hij heeft een zeer groot aandeel gehad bij de verhuizing van onze vereniging van sportpark “Spoorzicht” naar sportpark “De Diemen”. Onder meer bij de beslissing wel of niet verhuizen, daar is menige bestuursvergadering en later algemene vergadering aan voorafgegaan.

  Na het positieve besluit verhuizen, werd er een bouwcommissie benoemd waar Jaap als voorzitter fungeerde, vele vergaderingen met de bouwer, de gemeente en de leden om alles en iedereen in de juiste richting te krijgen.

  Jaap hield alles bij, voor die verhuizing waren maar liefst 106 vergaderingen nodig. In 1989 vond de verhuizing naar “De Diemen” plaats, met Jaap als een trotse voorzitter.

  Jaap Manshanden is door de sportwereld niet vergeten: de waarderingsspeld in goud van de KNVB, erelid van De Meer en erelid van sv Diemen, van beide verenigingen is hij jarenlang voorzitter geweest.

  Jaap was niet gecharmeerd van het betaalde voetbal, daar ging veel te veel geld naar toe sprak hij vaak, neen de amateurs dat was zijn passie en dan vooral het jeugdvoetbal.

  Wij wensen de kinderen en kleinkinderen sterkte met dit grote verlies van hun vader en opa. 

  Namens het bestuur van sv Diemen. Geschreven door de heer M.E. Post.