• aanmelden en opzeggen

   De inschrijfavonden voor het seizoen 2017/2018 zullen worden gehouden op de dinsdagen  30 mei, 6 juni en 13 juni tussen 19.00 en 21.00 uur.

  Nieuwe leden, zowel jongens als meisjes vanaf 5 jaar, kunnen zich aanmelden als lid van sv Diemen.

  Inschrijven van jeugdleden (onder de 18 jaar) wordt alleen gedaan in het bijzijn van ouder(s)/verzorger(s).

  Er dient bij het aanmelden 25 euro inschrijfgeld betaald te worden (graag contant) en een kopie legitimatie (vanaf 16 jaar) moet worden meegenomen.

  Voor elk volgend gezinslid bedraagt het inschrijfgeld 10 euro.

  Voor de betaling ontvangt u een kwitantie.

  D pupillen t/m senioren dienen een pasfoto mee te nemen voor een digitale spelerspas.

  De aanmelding is pas geaccepteerd wanneer je bent ingeschreven als lid van de KNVB en een relatienummer is

  toegekend.