• Inleveren sleutels ballenkasten

  Begin juni heeft Gerard ten Veen een oproep gedaan op de website aan alle trainers/ leiders om de sleutels van de ballenkasten bij hem in te leveren.

  Van de ongeveer 50 teams hebben nu slechts 10 personen een setje sleutels ingeleverd. Dit inleveren betreft ook trainers/ leiders die de vereniging gaan verlaten. Gerard kan dan de ballenkasten controleren en waarnodig nieuwe ballen en materialen aanvullen of vervangen.

  De overige 40 trainers hebben te weinig oog dat dit voor het functioneren van Gerard als beheerder van de ballenkasten  uitermate frustrerend is.

  Niet ingeleverde sleutels betekent ook dat voor het nieuwe seizoen de ballen en  materialen niet aanwezig zijn. Hierbij dus een herhaalde oproep door het bestuur om rekening te houden met het werk van Gerard en sleutels van de ballenkasten en de buitendeuren in te leveren.

  Je kan een afspraak maken per telefoon of per mail T= 06-512555482; m= veen59@kpnplanet.nl

  Indien Gerard of Petra niet aanwezig is kunnen de sleutels ook worden ingeleverd bij een bestuurslid.

  Bestuur, P.P. van Rooij; waarnemend voorzitter namens Gerard ten Veen.