• In- en overschrijfavonden

  Binnenkort vinden de in- en overschrijfavonden weer plaats in het verenigingsgebouw van sv Diemen. Deze avonden worden gehouden op de dinsdagen 28 mei, 4 juni en 11 juni van 19:00 tot 21:00 uur.

  Zoals ieder jaar is de deadline voor het aanvragen van de overschrijvingen 15 juni, om 23.59 uur.

  De overschrijving dient digitaal door de nieuwe vereniging te worden aangevraagd. De speler behoort zich eerst af te melden bij de oude vereniging. Hier ontvangt de speler zijn/haar relatiecode, waarmee de overschrijving naar de nieuwe vereniging kan worden aangevraagd. Overschrijven kan alleen als het lid aan alle (financiële) verplichtingen heeft voldaan.

  Inschrijven kan door middel van het invullen van een aanmeldingsformulier, te verkrijgen tijdens de inschrijfavond. Bij de inschrijving dient € 25 inschrijfgeld te worden betaald. Leden vanaf 16 jaar moeten een legitimatiebewijs meenemen. Minderjarige leden (onder de 18 jaar) worden alleen ingeschreven in het bijzijn van een ouder/verzorger. Voor de controle van uw bankrekeningnummer dient een geldige bankpas te worden meegenomen.

  Uitschrijven als lid van de vereniging dient conform het Huishoudelijk Reglement van de vereniging vòòr 1 juni te geschieden. U bent zelf verantwoordelijk voor het afmelden van uzelf of uw kind als lid van de vereniging (dus niet via de trainer of leider van uw team). Uitschrijven kan door middel van een brief gericht aan sv Diemen, Postbus 189, 1110 AD Diemen of door het sturen van een e-mail naar de ledenadministratie via het contactformulier van de website.

  Bij te laat of verkeerd afmelden als lid van de vereniging is de volledige contributie van seizoen 2019-2020 verschuldigd.

   

  Namens het bestuur,

  Bram Kloosterman