• Contributie

  Contributiereglement sv Diemen

  1. Het seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar.
  2. Men is voor een heel seizoen contributie verschuldigd, ook bij opzegging na 1 juni. Bij aanmelding na 1 januari wordt de contributie op 50% gesteld en dient contant te worden betaald. Je ontvangt hiervoor een kwitantie.
  3. Het bestuur heeft de mogelijkheid om leden die zich niet houden aan de betalingstermijnen t.a.v. contributie-, vereniging- en KNVB-boetebetaling, te royeren als lid van de vereniging.
  4. Indien men het lidmaatschap wenst op te zeggen dan dient dit voor 1 juni schriftelijk of per mail bij de Ledenadministratie te gebeuren. Deze opzegging wordt alleen ingewilligd indien aan alle financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging zijn voldaan. Indien geen opzegging voor deze datum plaatsvindt dan wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met één seizoen.
  5. Men is verplicht de machtiging tot automatische afschrijving van de contributies en de opgelegde boetes door de vereniging en de KNVB, zoals vermeld op het aanmeldingsformulier, in te vullen en te tekenen, anders kan de aanmelding niet worden geaccepteerd.

   De contributie is voor seizoen 2019-2020 als volgt vastgesteld:

  Cat. Naam Nieuw

  Naam Oud

  Geboortejaar

  Contributie

  O6

  Mini

  2014

  € 100,-

  07

  Mini

  2013

  € 100,-

  O8

  F- pupillen

  2012

  € 180,-

  O9

  F- pupillen

  2011

  € 180,-

  O10

  E-pupillen

  2010

  € 185,-

  011

  E-pupillen

  2009

  € 185,-

  O12

  D-pupillen

  2008

  € 190,-

  O13

  D-pupillen

  2007

  € 190,-

  014

  C-junioren

  2006

  € 220,-

  015

  C-junioren

  2005

  € 220,-

  016

  B-junioren

  2004

  € 230,-

  017

  B-junioren

  2003

  € 230,-

  018

  A-junioren

  2002

  € 240,-

  O19

  A-junioren

  2001

  € 240,-

  Senioren

  Senioren

  Voor 2001

  € 280,-

  Zaalvoetbal

  Zaalvoetbal

  Voor 2001

  € 150,-

  Combi zaal-en veldvoetbal

  Combi zaal- en veldvoetbal

  Voor 2001

  € 355,-

  Niet spelend lid

  Niet spelend lid

  N.v.t.

  € 75,-

  Donateur

  Donateur

  N.v.t.

  € 35,-

  In de contributies van alle spelende én niet spelende leden is een contributie aan de KNVB inbegrepen. Hierdoor is tevens een ongevallen verzekering bij de KNVB afgesloten. 

  Het is beperkt mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen, dit tijdens of direct na de inschrijving. Neem hiervoor  contact op met de penningmeester.

  In elk geval moet het IBAN nummer worden opgegeven, voor het geval dat het in de toekomst wel automatisch kan worden geïncasseerd.

  Heb je moeite met het betalen van de contributie dan kunnen de leden uit Diemen gebruik maken van de zogenaamde Participatieregeling. Dit betreft gezinnen met een minimuminkomen. Neem hiertoe contact op met de Sociale Dienst van de gemeente Diemen.

  Via het Jeugdsportfonds wil de gemeente  het voor gezinnen met een inkomen tussen 100% en 140% makkelijker maken en kan gebruik worden gemaakt van het Jeugdsportfonds, via een intermediair.

  Leden vanuit andere gemeenten kunnen ook een aanvraag doen bij het Jeugdsportfonds in hun gemeente.