• ALV maandag 26 november

    Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

    Het bestuur nodigt jullie allemaal uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 26 november. De vergadering start om 20:00 uur in ons clubgebouw. De agenda voor deze vergadering en de notulen van de ALV van 27 november 2017 zijn terug te vinden op de website onder Diversen / Officiƫle documenten. De jaarrekening is op te vragen bij de penningmeester via het contactformulier van de website.

    Het bestuur.