• Algemene Ledenvergadering 27 november 2017

    Geachte leden en andere belanghebbenden,

    Maandag 27 november 2017 om 20:00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in ons clubgebouw aan de Sportlaan 13 te Diemen. Op de website onder menu <Diversen> en vervolgens <Officiƫle documenten> treft u de agenda en de goed te keuren notulen aan. De jaarrekening is op te vragen per e-mail (a.kloosterman11@upcmail.nl) bij de penningmeester. Wij rekenen op een grote opkomst.

    Het Bestuur.