• Agenda en voorstellen Algemene Ledenvergadering 17 juli 2017

    Beste leden van sv Diemen,

    Zoals eerder deze week aangekondigd treffen jullie in de bijlage de agenda en de voorstellen aan voor de ingelaste ALV van maandag 17 juli aanstaande om 20:00 uur in ons clubgebouw. Gezien het belang van deze ingelaste vergadering rekenen wij op een grote opkomst.

    Het Bestuur

    Bijlage: Agenda en voorstellen Algemene ledenvergadering 17 juli 2017