• Start aanleg parkeerplaatsen sportpark De Diemen

    Wij ontvingen van de projectleider van de gemeente het bericht dat in de week van 26 juni zal worden begonnen met de aanleg van de parkeerplaats op het sportpark De Diemen. Het werk wordt in 3 fases uitgevoerd om zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

    De toegangen naar de verenigingen worden begaanbaar gehouden met voorzieningen. Het is de bedoeling het werk gereed te hebben op 1 oktober. In deze week oktober start naar verwachting ook de bouw van de nieuwe school.

    Het werk wordt uitgevoerd door AW Vessies