Cookie beleid SV Diemen

De website van SV Diemen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Lid worden

Lid worden

Algemeen

Welkom op deze pagina die u als toekomstig lid uitleg geeft over hoe u zichzelf of uw kind kunt aanmelden als lid van SV Diemen.

Een belangrijk gegeven is dat SV Diemen een vereniging is van mensen die het leuk vinden om zich bezig te houden met voetbal. Binnen onze vereniging zijn er gelukkig veel vrijwilligers actief die ervoor zorgen dat onze club blijft functioneren. Van al onze leden verwachten wij eenzelfde actieve houding in het laten functioneren van onze vereniging. Bij inschrijving vragen wij dan ook naar welke rol u gaat vervullen ten behoeve van het functioneren van onze vereniging. Indien u als toekomstig lid of als ouder of verzorger van een toekomstig jeugdlid niet bereid bent dan wordt uw aanmelding of de aanmelding van uw kind niet geaccepteerd.

Verder zijn wij een vereniging waarin wij veel waarde hechten aan de binnen onze club geldende normen en waarden. Wij verwachten van al onze leden dat zij die normen en waarden naleven en elkaar aanspreken op het moment dat een van de leden deze niet naleeft. Bij het inschrijven dient een lid akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement. Verder zijn de normen en waarden die wij met elkaar hebben afgesproken terug te vinden op de volgende pagina rondom onze gedragsregels. Indien u zich niet kunt vinden in deze huisregels en normen en waarden dan stellen wij voor dat u op zoek gaat naar een vereniging met de bij u passende normen en waarden.

Door de enorme populariteit van SV Diemen zijn er veel aanmeldingen om te komen voetballen bij SV Diemen. Helaas kent deze groei zijn grenzen zowel in de capaciteit van het aantal velden waarop kan worden gespeeld en getraind als in de begeleiding. SV Diemen voert daarom voor haar jeugd, noodgedwongen, een beperkte toelating. Bij het plaatsen van nieuwe leden hebben leden die al een familielid hebben voetballen bij SV Diemen en nieuwe leden die in Diemen wonen of op school zitten hebben voorrang. Verder wordt getracht ook nieuwe, kwalitatieve selectiespelers mondjesmaat een plek te bieden. Het vervullen van een vrijwilligersrol binnen de vereniging zorgt voor een hogere plaats op de wachtlijst. Door een natuurlijk verloop zijn er altijd nieuwe plekken in de selectie beschikbaar.

Proces van inschrijven

Het proces van inschrijven gaat in 2 stappen.

Stap 1

U meldt zichzelf of uw kind aan op de wachtlijst van SV Diemen waarna de wachtlijst coördinator contact met u zal opnemen. Na deze stap ben je nog niet officieel ingeschreven maar bent u op de wachtlijst geplaatst.

- Het plaatsen op de wachtlijst gaat via dit aanmeldingsformulier. Het is ook te vinden op onze website via LID WORDEN -> AANMELDFORMULIER

Stap 2

Na het contact met de wachtlijst coördinator, en indien er plek is in een elftal, wordt u geïnformeerd over dat u of uw kind kan worden ingeschreven als lid. Hierna wordt u of uw kind toegevoegd aan een elftal. Het verdere contact rondom het plaatsen van een speler in een elftal verloopt via de coördinator van de desbetreffende categorie.

De daadwerkelijke inschrijving gaat als volgt:

  1. U vult het inschrijfformulier volledig en duidelijk in.  Dit formulier kunt u downloaden via onze website () of in de kantine opvragen.

Aanmelders vanaf 16 jaar dienen een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij te sluiten. U bent verplicht de machtiging tot automatische afschrijving van de contributies en opgelegde boetes door de KNVB, zoals vermeld op het aanmeldingsformulier, in te vullen en te tekenen, anders kan de aanmelding niet worden geaccepteerd.

Jeugdleden (onder 18 jaar) dienen zich bij de inschrijving te laten vergezellen door een van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

  1. Het inschrijfformulier wordt op woensdagmiddag of donderdagavond persoonlijk in ontvangst genomen door een functionaris van SV Diemen, die uw identificatie en het formulier controleert (dit is niet mogelijk tijdens de zomerstop van 15 juni tot 15 augustus). Opsturen per post of mail is niet toegestaan. Wij willen persoonlijk met spelers en ouders/ verzorgers kennismaken dit ter controle en om mogelijke inzet als vrijwilliger te bespreken.

Tevens wordt bij het innemen van het inschrijfformulier het "inschrijfgeld" geïnd. Dit kan cash of met de pin. De contributie zal via een automatische incasso worden afgeschreven.

De inschrijving is pas volledig geaccepteerd wanneer je bent ingeschreven als lid van de KNVB en een relatienummer is toegekend.

Inschrijfgeld

- Het bestuur heeft op 10 mei 2011 besloten een "inschrijfgeld" te gaan heffen voor het lidmaatschap van sv Diemen.

- Het inschrijfgeld voor een nieuw lid bedraagt € 25,-. Elk volgend gezinslid dat zich aanmeldt betaald een inschrijfgeld van € 10,-.

- Het inschrijfgeld moet contant bij aanmelding worden betaald. Je ontvangt hiervoor een kwitantie.

Opzeggen

De regels met betrekking tot het opzeggen van het lidmaatschap zijn conform onze Statuten artikel 7 lid 5a. Dit betekent dat de opzegging uiterlijk op 1 juni bij onze ledenadministratie gemeld dient te zijn. Dit geldt ook als je wenst over te schrijven naar een andere club.

Bij opzegging dient aan alle financiële verplichtingen te zijn voldaan en de uitgereikte kleding en overige artikelen in goede staat zijn ingeleverd.

Te laat opzeggen betekent dat men pas kan opzeggen nadat de contributie voor het nieuwe, volgende, seizoen is voldaan. 

Opzeggen is mogelijk door het formulier in te vullen op de volgende pagina: Lidmaatschap opzeggen


 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!