• Gele & rode kaarten

 • Conform bestuursbesluit moeten de spelers de boetes van tuchtzaken, gele en rode kaarten (incl. administratiekosten) zelf betalen.

 • Gele en rode kaarten
 • Via de KNVB ontvangt sv Diemen in de ledenadministratie Sportlink bericht wie een gele of rode kaart heeft gehad met daarbij het boetebedrag en de administratiekosten. Voor gele kaarten ontvangen de spelers geen bericht van de KNVB. Wel voor rode kaarten.

  De betrokken speler ontvangt daarna van sv Diemen een "boete- brief" of een "boete-mail". Daarin staat de hoogte van de boete aangegeven, datum en welke wedstrijd dit betrof. Tevens staat het rekeningnummer sv Diemen NL 73 RABO 0393 5092 14 aangegeven.

  De boete moet binnen 1 maand zijn betaald.

  Sanctie; Indien de boetebetaling niet tijdig is voldaan (1  maand) volgt automatisch schorsing en inname van de spelerspas. Uiteindelijk kan dit resulteren in een royement.

  De KNVB hanteert bij tuchtzaken 2 vormen van administratiekosten. De algemene administratiekosten worden in rekening gebracht bovenop de uitgesproken straf in een tuchtzaak.

  Jeugdleden

  gele kaart

  1e t/m 3e registratie

  € 6,70

   

  gele kaart

  4e t/m elke volgende registratie

  € 13,20

   

  rode kaart

   

  € 13,20

  Senioren

  gele kaart

  1e t/m 3e registratie

  € 14,70

   

  gele kaart

  4e t/m elke volgende registratie

  € 23,20

   

  rode kaart

   

  € 23,20


  Binnen het amateurvoetbal kunnen scheidsrechters gele en rode kaarten geven aan personen die op de bank mogen zitten. Dit geldt dus voor zowel wisselspelers als niet-spelers (trainer, verzorger, elftalbegeleider e.d.).

  Directe rode kaartregeling
  De directe rode kaartregeling geldt gedurende het gehele seizoen en is van toepassing op iedere (wissel)speler, ongeacht de categorie of klasse waarin hij uitkomt. De directe rode kaartregeling luidt nu als volgt:

  Een speler of wisselspeler aan wie voor, tijdens of na een bindende wedstrijd een directe rode kaart is getoond of daarvan mededeling is gedaan, is niet gerechtigd om uit te komen in de eerstvolgende bindende wedstrijd van zijn elftal (dus het elftal waarbij hij de directe rode kaart heeft opgelopen). Voorts is hij niet gerechtigd in enig ander elftal van zijn vereniging uit te komen tot en met de dag waarop zijn elftal deze eerstvolgende wedstrijd heeft gespeeld.

  Bovengenoemde regeling houdt dus in dat de directe rode kaartregeling nu ook van toepassing is op wisselspelers zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. Bovendien houdt de regeling in dat de betrokken speler is uitgesloten tot en met de dag waarop zijn elftal (dus het elftal waarbij hij/zij de directe rode kaart heeft opgelopen) de eerstvolgende wedstrijd heeft gespeeld.

  De speler die een directe rode kaart ontvangt, krijgt géén schriftelijk bericht van de KNVB over zijn niet speelgerechtigdheid voor de eerstvolgende bindende wedstrijd. Het is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de vereniging en de betrokken speler om hier op correcte wijze mee om te gaan.